Kokainanvändare och samvetet

The addict in street who must have junk to live is the one irreplaceable factor in the junk equation. As long as junk need exists, someone will service it (*narkotika (här speciellt heroin).
W S Burroughs. Naked Lunch 1959.

I Storbritannien har under senare tid uppmärksammats problemet med den kriminella världsomspännande kokainhandeln och samhällsmoralen hos de som använder drogen. I en forskningsrapport i Drugs: Education, Prevention and Policy redovisas en undersökning huruvida kokainanvändarna har moraliskt oengagerande (MD, moral disegagement) strategier för att minska skuldmedvetenheten i samband med kokainanvändningen.

Kokainanvändarna som inkluderades i studien fick läsa texter som beskrev bl a den omfattande globala kriminella kokainhandelns destruktivitet på samhälle och individer och uppskattningen av vad droganvändandet kan betyda när det gäller skuldkänsla och empati.

I studien deltog 254 individer, något fler kvinnor än män.

Den strategi som forskarna kallar för MD (moraliskt oengagemang) ligger till del bakom undvikandet av skuldkänslor som förknippas med kunskapen om de skador som kokainhandeln medför.

Forskargruppens sammanfattning är att kampanjer som fokuserar på moral och etik har föga framgång om inte det omfattande oengagemanget hos användarna också inkluderas i kampanjerna.

Drugs: Education, Prevention and Policy. doi.org/10.1080/09687637.2021.1950126

Relaterade