Systembolagets kunskapspris 2021 tilldelas postumt till Claudia Fahlke, professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet för hennes betydande insatser inom alkoholforskningen och för att ha breddat ämnet genom sitt tvärvetenskapliga angreppssätt.

Se Bulletin 2020, nr 3 sid 4 för minnesord över denna vår enastående alkoholforskare som alltför ung till följd av sjukdom fick lämna sitt ofullbordade jordeliv.

Foto Sternebring