Efter ett amerikanskt förslag från NIDA 2018 att standardisera den primära psykoaktiva cannabinoiden THC i cannabis har nu den främsta forskningsinstitutionen globalt sett, NIDA (US National Institute on Drug Abuse), infört standardiseringsförslaget i all forskning som institutionen sponsrar och uppmanar all världens forskare och kliniker att börja använda detta mått på motsvarande sätt som vi fått ett internationellt standardmått för alkohol.

Förslaget är standardenheten 5 mg THC. Resultaten redovisas i multipler eller fraktioner av standardenheten. Exempelvis är 10 mg THC lika med 2 standardenheter (units), 16 mg THC är sålunda 3,2 standardenheter THC. De farmakokinetiska parametrarna bör vara de sedvanliga – ng/mL eller ng·h/mL.

Standardiseringen bör gälla såväl naturligt som syntetiskt THC.

NIDA aug 21 (www.drugabuse.gov/about-nida/noras-blog/2021/
The Lancet, sep 21 (doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00355-2)
Addiction 2020;115:1207-16

För femte året har Systembolaget sammanställt en årligen utkommande rapport med olika teman, i år handlar den främst om vård och kostnader. Det grafiskt påkostade lilla häftet är inte bara vackert utan innehållet är intressant och tankeväckande, från vetenskapliga fakta, Sifo-undersökning till personliga reflektioner.

I Alkoholrapporten 2021 får vi veta att allmänhetens kunskap om hälsoriskerna med alkoholkonsumtion är låg. Endast en av fyra känner till att alla typer av alkoholhaltiga drycker är lika skadliga. Samtidigt är det få som svarar att de själva behöver mer kunskap på området.

Professor Sven Andréasson påpekade under Systembolagets introduktion av årets Alkoholrapport att levnadsvanorna har en stor del i sjukdomsutvecklingen. Vetenskapen menar att 3 av 10 cancerfall beror på dåliga levnadsvanor, liksom alkohols betydelse vid utvecklingen av en rad andra sjukdomstillstånd. Att ta upp levnadsvanorna är viktigt inom sjukvården, men här är bristen stor.

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström underströk också levnadsvanornas betydelse för cancerutvecklingen och menade att kunskapen om de problem som alkoholkonsumtion ställer till det med måste nå allmänheten på ett bättre sätt än nu.

Bland många intressanta artiklar finns alkoholkonsumtionen under pandemin, Bris noterar ökning liksom Kvinnofridslinjen, miljarder går till alkoholrelaterad vård, alkohol och folksjukdomar, sambandet mellan alkohol och cancer, risknivåer vid alkoholkonsumtion med mycket mera.

Systembolagets rapport finns att ladda ner på omsystembolaget.se/alkoholrapporten.

Systembolagets kunskapspris 2021 tilldelas postumt till Claudia Fahlke, professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet för hennes betydande insatser inom alkoholforskningen och för att ha breddat ämnet genom sitt tvärvetenskapliga angreppssätt.

Se Bulletin 2020, nr 3 sid 4 för minnesord över denna vår enastående alkoholforskare som alltför ung till följd av sjukdom fick lämna sitt ofullbordade jordeliv.

Foto Sternebring