Alkoholrapporten 2021 – om vård och kostnader

För femte året har Systembolaget sammanställt en årligen utkommande rapport med olika teman, i år handlar den främst om vård och kostnader. Det grafiskt påkostade lilla häftet är inte bara vackert utan innehållet är intressant och tankeväckande, från vetenskapliga fakta, Sifo-undersökning till personliga reflektioner.

I Alkoholrapporten 2021 får vi veta att allmänhetens kunskap om hälsoriskerna med alkoholkonsumtion är låg. Endast en av fyra känner till att alla typer av alkoholhaltiga drycker är lika skadliga. Samtidigt är det få som svarar att de själva behöver mer kunskap på området.

Professor Sven Andréasson påpekade under Systembolagets introduktion av årets Alkoholrapport att levnadsvanorna har en stor del i sjukdomsutvecklingen. Vetenskapen menar att 3 av 10 cancerfall beror på dåliga levnadsvanor, liksom alkohols betydelse vid utvecklingen av en rad andra sjukdomstillstånd. Att ta upp levnadsvanorna är viktigt inom sjukvården, men här är bristen stor.

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström underströk också levnadsvanornas betydelse för cancerutvecklingen och menade att kunskapen om de problem som alkoholkonsumtion ställer till det med måste nå allmänheten på ett bättre sätt än nu.

Bland många intressanta artiklar finns alkoholkonsumtionen under pandemin, Bris noterar ökning liksom Kvinnofridslinjen, miljarder går till alkoholrelaterad vård, alkohol och folksjukdomar, sambandet mellan alkohol och cancer, risknivåer vid alkoholkonsumtion med mycket mera.

Systembolagets rapport finns att ladda ner på omsystembolaget.se/alkoholrapporten.

Relaterade