En omfattande studie från universitetet i Cleveland1) visar på en fördubblad risk att insjukna i COVID-19 om personen har en substansberoende sjukdom (SUD) och är fullt vaccinerade. Detta jämfört med motsvarande grupp som inte har substansberoende. Det finns också en ökad risk av avlida till följd av sjukdomen.

Studien genomfördes mellan december 2020 och augusti 2021. Drygt 580 000 individer inkluderades; 30 000 med diagnosen SUD, 550 000 utan SUD. Inklusionskriteriet var att alla var fullvaccinerade (2 sprutor).

Anledningen till den ökade risken för denna patientgrupp menar forskarteamet bl a bero på nedsatt immunförsvar, möjligen också ökad virusexponering och att vaccinationsskyddet minskar med tiden.

Den största risken för att återinsjukna har de som intar cannabis (7,8 %) och minsta var för tobaksrökarna (3,6 %). För gruppen som inte uppvisade SUD-diagnos var återinsjuknanderisken 3,6 % (p<0.001).

Professor Nora Volkow, chefen för NIDA och en i forskargruppen uttryckte2) vikten av vaccination av SUD-patienter och också att framhålla att trots vaccination finns en ökad risk för insjuknande i COVID-19.

1) World Psychiatry, doi:10.1002/wps.20921. 2) www.medscape.com.