Det finns ingen bra baksmälle-medicin – eller?

Det finns en uppsjö behandlingsalternativ mot alkoholinducerad baksmälla (dagen efter, hangover). Någon fördjupad vetenskaplig genomgång av litteraturen i ämnet finns inte, eller snarare har inte funnits förrän nu(?). Ett forskarteam från King’s College London and South London och Maudsley NHS Foundation Trust har tagit på sig uppgiften att systematiskt gå igenom vad som publicerats i försöket att få kläm på vad som med evidens för effektivitet kan erbjudas mot baksmälla.

Syftet med genomgången var att jämföra kvantitativt effektiviteten och toleransen av den farmakologiskt aktiva behandlingsinsatsen för att förhindra alkoholbaksmällan.

Forskarna hittade 21 placebokontrollerade randomiserade studier som redovisade resultat för  röd ginseng, koreansk päronjuice och andra mer eller mindre suspekta kurer. Det slutliga resultatet blev naturligtvis haltande emedan ingen publicerad forskning visade sig undersöka samma substans. Någon meta-analys var inte att tänka på.

Men många substanser blev det, här den engelska listan över de möjliga och efterlängtade kurerna:

  • Curcumin, Duolac ProAP4 (probiotics), L-cysteine, N-Acetyl-L-Cysteine (NAC), Rapid Recovery (L-cysteine, thiamine, pyridoxine and ascorbic acid), Loxoprofen (loxoprofen sodium), SJP-001 (naproxen and fexofenadine), Phyllpro (Phyllanthus amarus), Clovinol (extract of clove buds), Hovenia dulcis Thunb. fruit extract (HDE), Polysaccharide rich extract of Acanthopanax (PEA), Red Ginseng, Korean Pear Juice, L-ornithine, Prickly Pear, Artichoke extract, ‘Morning-Fit’ (dried yeast, thiamine nitrate, pyridoxine hydrochloride, and riboflavin), Propranolol, Tolfenamic acid, Chlormethiazole, and Pyritinol.

Den trivsamma genomgången som publicerades i Addiction avslutas med konklusionen att det finns endast mycket låg evidens för effektiviteten varför någon behandlingsrekommendation av de genomgångna farmakologiskt aktiva substanser inte går att ge. Alla studierna visade dock på god tolerans. Det kan, enligt författarna, möjligen finnas anledning att göra fördjupade studier med pyritinol (C16H20N2O4S2, har bl a använts mot ångest), kryddnejlikeextrakt och NSAID-medlet tolfenamin, även om dessa tre också har mycket låg evidens för effektivitet.

https://doi.org/10.1111/add.15786

Relaterade