En studie från Ottawa Hospital Research Institute i Kanada visar en av baksidorna med legaliseringen av cannabis. Allvarliga förgiftningar hos barn under 10 år har ökat sedan legaliseringen trädde i kraft. Det är den största ökningen sedan det blev tillåtet att marknadsföra ätbara cannabisprodukter, inklusive godis.

Kanada har gjort canabis legalt i två steg, man började med tillåtelse att sälja blomma, frö och olja från plantan för att ett år senare tillåta ett bredare sortiment som innehåller cannabis, inklusive ätbara produkter som godis. Försäljningen ökade dramatiskt efter godkännandet.

Nu förordar forskarna att det bör bli en reglering av cannabisätbara produkter för att få en minskning av de pediatriska problem som dykt upp.

JAMA Netw Open. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.42521

I Sveriges Televisions Vetenskapens värld sändes den 10 januari ett amerikanskt reportage om cannabis (Cannabisfrågan). Programmet tog upp i princip hela spektrum av cannabis, från drog till läkemedel. Hur farlig eller ofarlig är drogen, hur effektiv eller ineffektiv är cannabis som läkemedel. Programmets inriktning var huvudsakligen en betoning på vad vetenskapen idag vet mot bakgrunden med inslag av personliga reflektioner av brukare.

Programmet avslutades med en svensk synvinkel på cannabis i vårt medicinska perspektiv med en kort intervju med professor Fred Nyberg.
SVT 220110