Allvarlig varning från FDA om buprenorfin

Amerikanska FDA (Food and Drug Administration, motsvarande myndighet i Sverige är Läkemedelsverket) har utfärdat en varning för allvarliga tandproblem för patienter som tar buprenorfin som upplöses i munnen. Det är tabletter eller film som läggs under tungan eller placeras i munnen längs käken.

De dentala problem som kan uppstå är att tänder förstörs, infektioner i munhålan och även tandlossning.

FDA tillägger dock att medicineringen med buprenorfin är av yttersta vikt och patienten ska inte avbryta sin behandling men ha extra noggrann munhygien. Rekommendationen är att efter att tabletten upplösts helt och hållet ska en rejäl mängd vatten intas och med denna skölja runt i munnen, sila vattnet mellan tänderna och sedan svälja. Däremot ska man inte borsta tänderna förrän efter minst en timme för att undvika att skada tänderna och låta munhålan återgå till normalstatus.  

 Drug Safety Communication (fda.gov)

Relaterade