Professor Cecilia Magnusson och hennes forskargrupp vid KI har undersökt hur lagarna möjligen påverkar bruket av cannabis.

Slutsatsen hon förmedlar i en DN-intervju är att lagarna inte har haft någon betydande påverkan på bruket. Under den undersökta perioden hade Storbritannien, Tjeckien och Italien såväl skärpt som mildrat straffen i omgångar. Oavsett lagändringen visade alla länderna på minskat bruk.

Sedan tidigare har vår regeringen beslutat att en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken ska tillsättas, men utan att titta på effekterna av kriminaliseringen av eget bruk.

Med tanke på att vi vet för lite huruvida exempelvis kriminalisering/avkriminalisering påverkar cannabisintaget säger Cecilia Magnusson:

– Man behöver gå till botten med det här och ha tydliga argument oavsett vilket vilket håll man går åt med narkotikalagstiftningen. Det är konstigt att måla in sig i ett hörn, att utreda frågan kan aldrig vara fel, säger hon.

DN220119

Professor Cecilia Magnusson
Bild Sternebring