Huvudresultatet av denna stora undersökning var att cannabisintaget ökade medan partydrogen ecstasy (MDMA) minskade. Ungefär en tredjedel (32 procent) uppgav att de ökat sitt cannabisintag och 42 procent att de minskat ecstasybruket.

Över huvud taget intogs de flesta drogerna i hemmiljö. 85 procent inom EU och 72 procent i balkanstaterna. Många av länderna var vid undersökningstillfället under lock down. De flesta tog cannabis för att koppla av, bli påverkad (berusad) och/eller för att kunna somna. Anledningen till intag av Ecstacy var för att få rusupplevelse och att vara tillsammans med likasinnade under intaget.

Rapporten beräknas i procent av deltagarna och drogintaget under de senaste 12 månaderna.

DrogEU %Balk %
Cannabis9391
MDMA (Ecstasy)3522
Kokain3538
Amfetamin2820
Metamfetaminej8
LSD209
NPS1617
Ketamin13ej

I slutet av januari publicerade den europeiska narkotikabyrån EMCDDA denna omfattande undersökning om narkotikaintag under pandemin. Undersökningen omfattade 50 000 individer i 21 EU-länder och 2 000 i  9 från västra balkan (Albanien, Kosovo, Montenegro, Norra Makedonien och Serbien). Undersökningsperioden var under mars och april 2021. Ingående i studien var individer över 18 år och som senaste året använt droger. Det är en noggrant genomförd studie men att den är webbaserad måste tas i beaktande.

emcdda 220120