Alltmer tyder på att det finns evidens för ett samband mellan cannabis och cerebrovaskulär sjukdom som aneurysmal subarachnoidalblödning och akut ischemisk stroke. En forskningsrapport från Barrow Neurological Institute i Phoenix som är publicerad i Stroke 2022 visar på en signifikant koppling mellan cannabis och fördröjd cerebral blödning efter ett rupturerat aneurysm. Det var för de i studien ingående patienterna dubbelt så hög risk för blödning för de patienter som intagit cannabis. Det fanns däremot ingen koppling mellan blödning och kokain, tobak eller metamfetamin.

Orsaken bakom denna cannabispåverkan är ännu inte känd, men spekulationer finns kring att det möjligen kan bero på multifokala intrakraniella stenoser, oxidativ stress eller en dysfunktion för de cerebrala mitokondrierna.

Med tanke på hur vanligt det är med cannabisanvändning finns det anledning att ha den cerebrala blödningsproblematiken i åtanke, inte minst för de patienter som fått diagnosen aneurysm som behandlas konservativt med kontroll och expektans.

Se även en tidigare intressant studie som visat på sambandet mellan cannabis och cerebral blödning. Den aktuella rapporten är en fördjupning av studien från 20161).

Stroke; doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.035650
1)Stroke; doi: 10.1161/STROKEAHA.116.013

Ingen varudeklaration precis. Att handla alkohol, läkemedel och droger på svarta marknaden har alltid varit ett vågspel. Oftast blir kunden lurad på konfekten. Enligt argentiska narkotikapolisen är praktiskt taget all kokain som säljs i slutledet till konsumenten uppblandat. Det är vanligen stärkelse eller vetemjöl istället för den förväntade styrkan på drog.

Vid sällsynta tillfällen går det riktigt illa. I Rio de Janeiro prånglades i början av året förgiftat kokain ut på marknaden med förödande resultat. Mer än 20 död och närmare hundra på intensivvården. De förgiftade patienterna kom till sjukhus med hjärtinfarkt och andningsstillestånd.

Polisen fick snabbt tag i langaren och beslagtog stora mängder kontaminerad kokain. Det farliga kokainet var till synes uppblandat med dåligt heroin. Det snabba ingripandet förhindrade en än större katastrof. I denna fattiga stadsdel i Rio de Janeiro köps det dageligen ungefär 250 000 doser kokain.

Under 2017 beslagtogs i Argentina drygt 12 ton kokain men pandemin har gjort att konsumtionen minskat och beslaget för 2020 föll till 2,7 ton.

RTE feb 2022

Svenska Spels forskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer.

Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år.
Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Sista ansökningsdag är 30 april 2022

Läs fullständig utlysning och ansök på https://www.can.se/svenska-spels-forskningsrad/

Det finns inte mycket som talar för en näraliggande liberalisering av narkotikaanvändningen. De nordiska länderna tycks vara eniga. Professor emeritus Henrik Tham (kriminologi) har för Alkohol&Narkotika ställt samman de nordiska ländernas aktuella syn på framför allt avkriminalisering1).

Henrik Tham skriver:

– Politiker har bundit upp sig vid teser om ett narkotikafritt samhälle och hävdat landets framgångsrika politik även internationellt. En särskild yrkesgrupp är här polisen, som för både lagstiftning och resurser varit starkt drivande för att vidmakthålla uppfattningen om straffrättsliga lösningar av narkotikaproblemet.

Tanken om avkriminalisering har ännu endast nått politiken genom några ungdomspartier. Även enstaka myndigheter i de olika länderna har uttalat sig positivt om avkriminalisering – mot sina regeringars negativa inställning.

Längst i genomförandet av en avkriminalisering à la Portugal hade Norge kommit, men föll på målsnöret när Fremskrittspartiet lämnade regeringen och Arbeiderpartiet röstade mot förslaget. De övriga nordiska länderna har snarare skärpt lagstiftningen.

Utopin om ett narkotikafritt samhälle tycks fortfarande vara ledstjärna för våra folkvalda. Professor Björn Johnson skrev i Expressen 2002:
– Inget land som respekterar de mänskliga rättigheterna kan rimligen hoppas på att eliminera narkotikamissbruket.

Morgan Johansson, folkhälsominister, sa samma år (2002)2):
– Sverige skall kunna vara narkotikafritt inom 10 år.

1)alkoholochnarkotika.se (2022)
2)Johnson. Nils Bejerot. Arkiv 2021