USA: ökad alkoholdödlighet under första pandemiåret

I en sammanställning från NIAA i USA publicerad i JAMA framkommer en kraftigt ökad alkoholrelaterad död under 2020 jämfört med året innan, dvs ökning under första pandemiåret. Dödstalen ökade med 25,5 procent.

Den största ökningen skedde inom åldersgruppen 35 – 44 år: 39,7 procent. Därefter kom individer födda mellan 25 och 34 år: 37,0 procent. Ökningstalen var samma för såväl män som kvinnor.

Totalt svarade alkoholrelaterad död under undersökningsåret för 2,8 procent av all dödlighet, Det är en ökning från 2019 med 3,0 procent.

Relaterade