Beroendeproblematiken oförändrad sedan föregående mätningar

Cannabis är enligt även denna undersökning det vanligaste preparatet bland dem som använt narkotika. Härefter kommer användningen av läkemedel (mot smärta, ångest-oro och sömnstörningar). Det visar en i april publicerad rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som beskriver hur många som använder eller har beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak.

Erica Sundin/foto Eevelina Johnsson

Det som skiljer den här undersökningen från andra är att man frågat hur många gånger personen använt cannabis.

̶  Studien visar att 12 % av de som använt cannabis har använt det fler än 100 gånger, säger Erica Sundin som är ansvarig utredare på CAN.

Användningen av cannabis och övrig narkotika var vanligare bland män än bland kvinnor. Drogen förekom mest i åldersgruppen 17 – 29 år.

Användning av övriga narkotikaklassade preparat (kokain, ecstacy, amfetamin, hallucinogener, opiater) var mindre vanlig. Totalt var det cirka 2 procent i befolkningen som hade använt något av dessa preparat.

Jämfört med tidigare undersökningar har det inte skett någon ökning av drogintaget. Det är ungefär 8 procent av befolkningen i landet som någon gång under den senaste 12-månadersperioden använt någon narkotikaklassad drog.

En analys av beroendeproblematiken visar i denna studie att det är omkring 2 procent av befolkningen som uppfyller kriterierna för substansbrukssyndrom enligt DSM-5, vilket betyder att beroendeproblemen ligger på samma nivå som tidigare. Senast jämförbara mätning publicerades 2017.

can.se