Förvaltningsrätten har meddelat dom i ett mål om förbud vid vite att sälja produkter innehållande CBD. Förvaltningsrätten avslår överklagandet och anser att Läkemedelsverket har haft rätt att förbjuda försäljningen fast den skett via Internet från ett annat EU-land.

Läkemedelsverket förbjöd ett nederländskt företag att sälja vissa CBD-produkter till kunder i Sverige. Motiveringen var att produkterna såldes med påståenden om medicinska egenskaper och därför skulle definieras som läkemedel, vilket innebär att försäljningen kräver godkännande.

Lagman Anna Maria Åslund Nilsson:

– Läkemedel som säljs här i landet ska vara godkända här, även om försäljningen sker via Internet. Vi bedömer att e-handelslagen inte påverkar när det gäller den sortens krav.

Förvaltningsrättens dom, som kan överklagas till Kammarrätten i Stockholm, innebär att Läkemedelsverkets beslut fortsätter att gälla.

Trots de hittills tuffa drogrelaterade lagarna har Thailand som första land i Sydostasien legaliserat hemodling av cannabis, en lag som även tillåter företag att för kommersiellt bruk odla cannabis. Lagen trädde i kraft i juni 2022, men redan under 2018 var Thailand första land i Asien som legaliserade cannabis för medicinsk användning.

Rekreationellt bruk av cannabis är dock fortfarande förbjudet. En viktig lagregel är att  ingen cannabisprodukt får överstiga 0,2 procent THC-mängd. Det blir ingen turistinvasion enbart för att offentligen röka marijuana – det är helt enkelt fortfarande förbjudet. Likaså är det olaglig att sälja eller hantera någon form av cannabis som överstiger 0,2 procent THC. Fängelse kan bli resultatet.

Dock kan man på restaurang få en maträtt eller en drink som är kryddad eller uppblandad med  lagligen odlad cannabis.

BBC220609