Riksrevisionen har granskat underlagen bakom 25 av de dyraste reformerna som införts i Sverige under åren 2000–2017. Resultatet av granskningen presenteras i en rapport där bland annat beslutsunderlaget som togs fram vid införandet av ”kömiljarden” 2009 får lågt betyg när det gäller konsekvensanalysen, målen och de förväntade effekterna av reformen.
Tobias Alfvén, Svenska Läkaresällskapets ordförande:

– Vi har i många olika sammanhang och remissvar lyft hur tillfälliga överenskommelser och ”satsningar” riskerar att öka detaljstyrningen, öka administrationen och sätta medicinska prioriteringar ur spel. Det hälso- och sjukvården behöver är långsiktiga satsningar.

Riksrevisionen: På skakig grund – beslutsunderlag inför stora reformer