Snus- och tobaksrapport från CAN

Det är cirka 19 procent av Sveriges befolkning mellan 17 och 84 år som snusat någon gång under senaste månaden. Det framgår av en CAN-rapport som publicerades i början av juli. Jämfört med kvinnor är det ungefär tre gånger så vanligt att män snusar. Undersökningen omfattar 18 000 personer.

När det gäller vitt snus är det lika vanligt bland män som kvinnor och vanligast i åldersspannet 17 – 29.  

Rökningen minskar. Jämfört med 2003 har antalet rökare minskat från 18 procent för kvinnor och 13 procent för män till 7 procent för båda könen vid mätning 2021. Mängden cigaretter har också minskat bland de som röker med 36 procent. Dock råder stora skillnader grupper emellan.

Vitt snus regleras i lag från 1 augusti 2022

Vitt snus lanserades i Sverige 2016 och användningen har sedan dess ökat rejält. Produkten har saluförts som tobaksfri och således undgått tobakslagen. Tobakssmaken har visserligen försvunnit men tobaksbladets nikotin finns kvar och vitt snus är lika beroendeframkallande som det traditionella vanliga bruna snuset.

Den nya lagen för nikotinprodukter som klubbades av riksdagen den 21 juni träder i kraft den 1 augusti 2022. Den innebär bl a att tobaksfria nikotinprodukter (ex vitt snus) kommer att lagligen regleras. Det blir ålderskontroll vid köp. Det är 18-årsgränsen som gäller. Även reklam för nikotinprodukter regleras.

CAN, Nyheter 24, Drugsmart

Relaterade