CAN har delat ut sitt Drogforsningspris för 2022 till Johan Franck

”Det är tillsammans med andra man når resultat, snilleblixtar är nästan alltid en följd av interaktion”

Johan Franck

Professor Johan Franck har genom sina vetenskapliga insatser inom alkohol- och narkotikaområdet bidragit till betydelsefulla och användbara resultat för hälso- och sjukvården, både för professionen och för patienterna. Parallellt med forskningen har Johan Franck även varit en reformator av svensk beroendevård genom sitt engagemang i kvalitetsregister, som ledare och chef i vården och som läroboksförfattare.

can.se

Relaterade