Årsrapporten för 2021 innehåller en summering av utvecklingsprojekt som Bättre Beroendevård arbetat med under året, våra fokusområden framåt samt relaterade artiklar och intervjuer. Här finns statistik för beroendevården i landet, med jämförelser mellan åldersgrupper, kön, beroendegrupper och regioner.

Varför inte vara med på årskonferensen den 10 februari 2023, den är digital. Du hittar allt om Bättre Beroendevård och konferensen på battreberoendevard.registercentrum.se

https://battreberoendevard.registercentrum.se/nyheter/med-kurs-mot-en-baettre-beroendevard