När det gäller leverrelaterad död är alkohol den mest avgörande faktorn. Det är långt ifrån utforskat hur det naturliga förloppet ser ut vid alkoholrelaterad cirros med förhöjt tryck i vena portae (portahypertension) då den alkoholberoende individen avstår från alkohol alternativt fortsätter sitt alkoholintag. Det är bakgrunden till en nyligen publicerad studie som presenterats i Clinical Gastroenterology and Hepatology som belyser detta vetenskapliga tillkortakommande.

Undersökningen fokuserade på nykterhet efter tungt alkoholberoende, leverdekompensation och mortalitet för patienter med alkoholrelaterad cirros och diagnostiserad kliniskt signifikant portahypertension.

I undersökningen inkluderades 320 patienter. Av dessa avstod 75 procent (241) helt från alkohol. De övriga hade ett fortsatt aktivt alkoholintag.

Resultatet var positivt. Att helt avstå från alkohol var förknippat med signifikant minskad risk för leverdekompensation och leverrelaterad död. Även andra dödsorsaker minskade vid helnykterhet.

Prognosen förbättrades genom alla stadier av portahypertoni vid samtidig alkoholrelaterad cirros, även för patienter som redan hade utvecklat en högriskhypertoni i vena portae.  

//doi.org/10.1016/j.cgh.2022.11.033