I de amerikanska stater som legaliserat cannabis för medicinskt bruk har det skett en övergång till cannabis hos tre av tio individer med kronisk smärta. Rapporten visar att de flesta bytt ut den ordinerade smärtmedicineringen, inklusive opioider, mot cannabis.

Lagstiftningen har gjort det möjligt att behandla smärta med en substans som det inte finns någon vetenskaplig utvärdering av. Detta understryker forskargruppen som publicerat sina resultat i JAMA. Det är viktigt att klarlägga såväl effekten av cannabisbehandlingen vid smärta som eventuella negativa effekter.

Resultatmässigt visade det sig att mer än hälften av de som använde cannabis för att behandla sin kroniska smärta sade sig ha minskat på den tidigare medicineringen, sålunda även opioider som har en evidens för smärtlindring. Mindre än en procent av de undersökta rapporterade om en ökning av sin vanliga receptbelagda medicinering vid cannabistillskottet.

JAMA Netw Open. 2023;6(1):e2249797.

Se även en israelisk studie som undersökt hur patienter, sjuksköterskor och läkare uppfattar effekten av medicinsk cannabis vid smärtbehandling.

J Psychoactive Drugs. https://doi.org/10.1080/02791072.2021.2009598