Kraftfull ökning av opiumodlingarna i Myanmar

Sedan militären tog över makten i Myanmar den 1 februari 2021 har situationen för befolkningen blivit förvärrad och den politiska och ekonomiska utvecklingen härefter har varit kaosartad. Enligt senaste UNDOC-rapporten från landet har det även skett en kraftfull ökning av opiumodlingarna och även produktionen av de narkotiska produkter vi benämner Nya Psykoaktiva Substanser (NPS). Bakgrunden till denna ökning menar UNODC är landets prekära ekonomiska situation.

Myanmar är det andra största producentlandet av opium i världen, strax efter Afganistan.

För 20:e året har UNODC1) gjort en avancerad lägesrapport för 2022 års produktion av opium med inriktning på vallmoodling och opiumproduktion. Metodologiskt är det som tidigare genom analys av satellitbilder och undersökningar så långt det varit möjligt med fysiska mätningar på fälten i landet.

Årets undersökning visar på en substantiell ökning av odlingsarealerna jämfört med tidigare år. Utredarna uppskattar nu landets totala odlingsområde till 40 100 hektar, vilket är en 33-procentig ökning jämfört med förra mätningen (2021).

1) FN:s organisation för droger och kriminalitet (UNODC) har varit verksam i två decennier och hjälper världens länder för att få en säkrare tillvaro från droger, organiserad kriminalitet, korruption och terrorism.

www.unodc.org

Relaterade