Alkoholkonsumenten inte priskänslig

I Australien har en undersökning visat att höjda minimipriser på alkohol har liten påverkan på inköpen. Det är en snäv undersökning men resultatet kan ge en fingervisning att alkoholkonsumenter inte är särskilt priskänsliga. En viss påverkan på inköp noterades för den billigaste alkoholen men ingen påverkan på övriga sortimentet. Detta gällde försäljning i alkoholbutiker, när det gällde försäljning inom barer och restauranger noterades ingen påverkan alls.

Drug Alcohol Review https://doi.org/10.1111/dar.13638

Relaterade