Nya Zeeland är det land i världen som har lägst antal rökare och antalet minskar successivt och är nu nere i cirka 8 procent. År 2025 ska antalet rökare vara nere i 5 procent och sedan sjunker andelen årligen beroende på legala åtgärder.

Sannolikt är Nya Zeeland pionjärer när det gäller att åldersmässigt förbjuda (kriminalisera) tobaksrökning. Det kommer att bli olagligt med tobaksrökning för individer födda efter 1 januari 2009. Detta innebär rent matematiskt att år 2050 är 40-åringarna ”för unga” för att köpa tobak. Målsättningen är sålunda att Nya Zeeland ska bli helt rökfritt. Orsaken till detta politiska beslut är uteslutande hälsomässigt.

Redan nu är det tämligen kostsamt att röka. En ask cigaretter kostar NZ$36 (235 SEK). För att inte tala om vad det kostar att bryta mot den kommande lagen. Det kan bli böter upp till NZ$150 000 (nästan 1 miljon SEK).

https://www.health.govt.nz, www.theguardian.com, https://www.smokefree.org.nz