Varför behöver vi en folkhälsobaserad alkoholpolitik?

Två halvdagskonferenser med synnerligen kompetenta deltagare. Här hittar du programmet.

3 maj(14.00 – 15.30): Alkoholens skador och paneldiskussion

4 maj (10.00  – 14.00): Hur implementerar vi en folkhälsobaserad alkoholpolitik?

Arrangör Movendi (IOGT-NTO).

Den nyligen publicerade rapporten från EMCDDA om droger i avloppsvatten kommenteras av utredaren João Matias att en av de viktigaste och mest oroande upptäckterna av vattenanalyserna var att ketamin och metamfetamin börjar breda ut sig i främst södra Europa men också i Köpenhamn. Tidigare har dessa droger använts mycket begränsat geografiskt sett.

För svensk del kommenterar han de höga amfetaminhalterna. Kan det vara så att substansen finns i ADHD-medicin. Det tror inte utredaren, det är illegal användning som vi ser. Tidigare studier har nämligen visat att användningen av mediciner som baseras på amfetamin knappast har någon inverkan alls på halterna i avloppsvatten.

can.se