Svårt att få patienter kvar i buprenorfinbehandling i USA

Opioidöverdoser har aldrig varit så omfattande i USA som för närvarande. För att förhindra en stor del av dessa kan medicinering ske med bland annat buprenorfin. En studie från University of Michigan visar sorgligt nog att sedan 2018 har påbörjan av buprenorfin på amerikanska sjukhus legat på en platå. Dessutom är det en låg nivå på bibehållen medicinering: 25 procent mellan 2016 och 2022.

Under forskningsperioden var det dock över 3 miljoner individer som startade buprenorfinbehandling.

JAMA. 2023;329(16):1402-1404. doi:10.1001/jama.2023.1207

Relaterade