Nya starka syntetiska opioider

De narkotiska illegala drogerna blir allt starkare och medicinskt farligare

Syntetiska opioider produceras i laboratorier och är kemiskt skilda från de naturliga morfin, heroin och liksom den syntetiska opioiden fentanyl. Enligt senaste globala rapporten från UNODC  är denna grupp som kallas NPO (Novel Potent Opioid) den starkast växande inom opioidklassen och även hos patienter som hanteras inom sjukvården för överdos.

NPO-substanserna har analyserats hos beroende sedan 5 – 6 år men substansen i sig härstammar från 1950-talet. De substanser som föreslås tillhöra NPO är bland andra metonitazen och isotonitazen. NPO-substanserna har hög aktivitet inom μ-receptorn vilket kan leda till besvärande hälsorisker.

Från USA kommer nu rapporter om att akutmottagningarna ser en ökad andel överdoseringar med icke-fentanylopioider utan syntetiska opioider ur NPO-gruppen, nu speciellt metonitazen. Denna substans kan leda till hjärtstillestånd och död i högre grad än överdoser med andra substanser.

I en artikel publicerad i JAMA framkommer att de personer som kommer med tecken på överdosering av metonitazen kan behöva såväl högre dos som upprepade doser av motgiftet naloxon.

I Sverige finns drogen som anses vara 100 gånger starkare än morfin. Under 2022 dömdes ett par i 40-årsåldern för att ha haft stora mängder  av ”dödsdrogen” metonitazen i sitt hem (SR). Fimea, som ansvarar för bedömningen av narkotikaklassificeringen av designdroger och läkemedelssubstanser, föreslog nu metonitazen och bromazolam av de nya ämnen som nu tagits under övervakning.

Kommer en patient med tecken till överdos som ger värre sjukdomstillstånd än vederbörande upplevt tidigare finns anledning att fokusera på NPO-gruppen.

JAMA August 29, 2023

Relaterade