Alkoholberoende ökar det biologiska åldrandet

Alkoholberoende är sedan lång tid förknippat med ökad sjukdomsrisk och dödlighet. Orsaken till detta anses vara ett ökat biologiskt åldrande som starkt påverkas av den inflammatoriska sjukdomsprocessen. Nyligen publicerade data visar på förändringar i DNA-metylering och genförändringar i den neuroinflammatoriska påverkan på hjärnan.

Det har visat sig att de epigenitiska klockorna har sin roll i det åldrande man ser i blodanalyser från alkoholberoende. Den här refererade studien är den första som systematiskt utvärderar biologiskt åldrande hos alkoholberoendes olika vävnader och hjärnstrukturer.

Den metod som används kallas för Bioåldersmarkörer (BioAge markers) och omfattar epigenetiska klockor och DNA-metyleringsmätning av telomerlängder. Mätningarna är gjorda på såväl avlidna som levande personer med alkoholberoende.

Resultatet gav vid handen att forskargruppen fann bevis för att det förekommer ett ökande biologiskt åldrande inom beroendegruppen i såväl blod som hjärna. För att få en bättre helhetsbild föreslås en uppföljning som inkluderar fler vävnader.

  • Epigenetiska klockor är matematiska uppskattningar som baseras på metyleringen i genom. Metoden används för att mäta åldrandet i celler och vävnader. DNA metyleringsmätning av telomerlängden kan appliceras över och är starkt förknippad med hela åldersspektrum.

doi.org/10.1111/acer.15241ps://

Relaterade