Missräkning – det blev ett brev från polisen istället för langaren

Vid en riktad insats mot postgången i Göteborg togs 1 358 beslag av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och dopingpreparat.

Den sedan förra året (2 januari 2023) införda lagen att postanställda som tror sig identifiera en försändelse med narkotika eller andra illegala varor ska tipsa polisen som därefter har fortsätter undersökningen.

Polisen gör löpande uppföljning av de ärenden som rör postaktörer. I snitt beslagtogs 185 narkotikaförsändelser per månad första halvan av 2023. Totalt beslagtogs 1100 illegala försändelser under perioden. 

Riktad insats. Totalt 1 358 beslag blev resultatet av den insats som polisen nyligen genomförde i Göteborg i samverkan med Postnord. De illegala försändelserna innehöll narkotika som amfetamin, marijuana, LSD och kokain, narkotikaklassade läkemedel som Tramadol samt olika typer av dopingpreparat.

Den förväntansfulle mottagaren kommer att bli besviken. Istället för ett konvolut med narkotika blir det ett mindre angenämt brev från polisen.

polisen.se

Relaterade