Säg den sanning som består

När det mänskliga genomet sekventiserades 2001 så var det klart. Trodde många, sannolikt de flesta. Nu har vi en manual för livet. Det gäller bara att hitta i ”instruktionsboken” vilken gen som styr vad.

Enligt aktuell forskning som presenteras i en ny bok av vetenskapsjournalisten Philip Ball (How Life Works) är det inte alls så. De flesta generna har ingen färdigbestämd funktion som kan utläsas från DNA-sekvensen.

I stället beror genens aktivitet på en ”myriad” av externa och interna faktorer, från diet till genens inre miljö. Varje egenskap kan dessutom påverkas av många gener. Ball visar på ett exempel: mutationer i åtminstone 300 gener har identifierats vilka kan ligga till grund för schizofreni.

Det verkar inte heller som om det finns s k nyckelgener. I boken nämns genen HCN4 som kodar ett protein som är hjärtats primära pacemaker. Hjärtat slår oförändrat även om denna gen ändrar fokus i samband med att den muteras.

Balls huvudbudskap är att vi är i början av ett rejält nytänkande kring hur livet fungerar.

Bokens anmäls och rekommenderas i Nature av en nestor inom området, professor emeritus Denis Noble, University of Oxford. Enligt Noble en det en läsvärd inlaga för såväl experten som den vanlige sanningssökaren.

Nature 626, 254-255 (2024)

Relaterade