Sverige nedmonterar Agenda 2030 – och avvecklar engagemanget för världens hälsa

Vi ser en systematisk avveckling av arbetet med hållbar utveckling i Sverige, och den sker i tysthet, skriver Svenska Läkaresällskapet tillsammans med ledande experter inom global hälsa på debattsidan i Dagens Samhälle.

Agenda 2030-skrivningar stryks från allt fler myndigheters regleringsbrev. Finansieringen för den nationella samordningen samt kommuners och regioners samverkan kring Agenda 2030 har kapats. Att Sveriges regering avvecklar möjligheter och resurser för att jobba med att uppnå agendans mål är mycket bekymmersamt.

Sveriges Agenda 2030-ansvariga statsråd Romina Pourmokhtari (L), Ebba Busch (KD), Tobias Billström (M), och Johan Forssell (M), uppmanas att bevara och stärka myndigheternas arbete med utvecklingsagendan för att Sverige ska vara en del av utvecklingen, inte avvecklingen, av en hållbar framtid.

Relaterade