Tullverkets narkotikabeslag 2023: All Time High

Förra året beslagtog Tullverket över 11 000 kilo narkotika. Det är mer än dubbelt så mycket som året innan då 5 200 kilo beslagtogs. De stora mängderna beslagtagen narkotika beror till stor del på att det gjorts historiskt många mycket stora beslag. Antalet mycket stora beslag, på över 100 kilo, var fyra gånger fler 2023 jämfört med föregående år. Framför allt är det mängden cannabis, amfetamin och kokain som skjuter i höjden. Det är speciellt ökningen av cannabisbeslag som sticker ut, från dryga 2 tusen kilo år 2022 till dryga 7 tusen kilo förra året.

Förutom de stora narkotikagrupperna har tullen också lagt beslag på 2,2 miljoner narkotikaklassade tabletter och kapslar. Största gruppen här är tramadol (417 000 tabletter).

Generaltulldirektör Charlotte Svensson är mycket nöjd:

– När vi beslagtar de riktigt stora narkotikapartierna gräver det djupa hål i fickorna på de kriminella gäng som livnär sig på narkotikasmuggling. Att vi stoppar mycket narkotika beror på att vi blivit vassare men också att det finns en stor efterfrågan.

Tullverket har också en medveten strategi att rikta fokus mot den storskaliga organiserade narkotikasmugglingen. Enligt Tullverkets kriminalavdelning raderades 21 kriminella nätverk ut och totalt dömdes 225 personer för grova brott till sammanlagt 824 fängelseår baserat på verkets statistik och utredningar.

www.tullverket.se

Relaterade