Ny studie föreslår nya gränser för AUDIT och AUDIT-C

Trots att AUDIT används i stor utsträckning som hjälpmedel vid diagnostik av alkoholberoende finns det inga studier som har lett till väldefinierade gränsdragningar mellan mild, måttligt och svårt beroende enligt DSM-5. I en nyligen presenterad forskningsrapport från Karolinska institutet har syftet varit att få fram kliniskt användbara avgränsningar för såväl det fullständiga AUDIT-formuläret som kortversionen AUDIT-C.

Denna studie kan ligga till grund för såväl det dagliga kliniska arbetet som en grund för fortsatt undersökning med ett större patientunderlag. Denna studie omfattade 271 personer.

Resultat. Den optimala gränsen för mild form av beroende visade sig vara 7 poäng för såväl män som kvinnor. För såväl måttligt som svårt beroende var gränserna desamma och låg på 18 poäng för män och 16 för kvinnor. Dessa gränser gällde fullständiga AUDIT. När det gällde AUDIT-C var den optimala gränsen samma för alla tre stadierna: 6 poäng för män och 4 för kvinnor.

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2024.111115

AUDIT. Hela formuläret kan laddas ner från www.riddargatan1.se. AUDIT C är den första modulen (tre frågor).

Relaterade