Cannabis kan ge ångestsjukdom

Det kommer många forskningsrapporter från Kanada efter cannabislegaliseringen. En nyligen publicerad från Ottawauniversitetet visar att de cannabisanvändare som behöver uppsöka akutmottagningen för sitt drogintag visar sig öka risken för att utveckla ett nydebuterat ångestsyndrom och för de som redan har diagnosen förvärras den rejält. Det var framför allt unga män som drabbades av ångestproblematiken.

doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102455

Relaterade