Sprutrum en del i skadereduktionsinsatserna

I den offentliga politiska debatten har ju begreppet skadereduktion knappast varit rumsrent, rent av inom vissa kretsar bannlyst. Detta till trots har det i praktiken införts åtgärder med början genom förra regeringens Mobilisering mot narkotika (Björn Fries) och missbruksutredningen (Gerhard Larsson). Senare utredningar (Thomas Lindén) tassar runt på ett mjukt sätt som måhända kan ge resultat.

Ett led i skadereduktionen är s.k. sprutrum (drug consumption room eller insite). Här har många länder kommit en bra bit på vägen, dock inte Sverige. Enligt EMCDDAs genomgång 2022 har i Europa Belgien en mottagning, Danmark fem, Frankrike två, Tyskland 25, Grekland en, Luxemburg två, Nederländerna 25, Norge två, Portugal två, Spanien 13 och Schwez 14.  Sprutrum finns även i Australien, Kanada och USA (dock de flesta inofficiella).

Det var i Schweiz som det första sprutrummet installerades i juni 1986. Bakgrunden var den förfärande mängden HIV-fall som nationen hade att hantera vid denna tidpunkt. Det historiska sprutrummet är Kaj 9 (Qyai No 9) som sedan 25 år tillbaka fortfarande är i funktion. De vanligaste drogerna vid Kaj 9 är midazolam, kokain, morfin och metadon (mot opioider).

EMCDDA rapport, Mediavivant, The Lancet, US Justitiedepartement. Se även BULLETIN 3/2023:9.

Relaterade