Chefers alkoholvanor kan leda till riskkonsumtion

Från Falck (tidigare Previa) som är en stor organisation inom hälsa och arbetsliv presenterades under våren en omfattande enkätundersökning under rubriken ”Hur mår chefen”. Undersökningen skedde under 2023 och omfattade 4 256 chefer från hela landet.

Chefer upplever högre stress än sina medarbetare vilket leder till svårigheter att koppla av. Tre av 10 chefer upplever att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. Det är här som hälsofrågorna sticker ut. För övrigt upplever cheferna att de har en god hälsa, till och med bättre än sina anställda.

Det är dock svårt att koppla av från stressen och här kommer alkohol in i bilden. Chefer svarar att de dricker oftare än andra anställda men de dricker mindre alkohol vid varje tillfälle. 26 procent av cheferna svarar att de dricker två till tre gånger i veckan. Bland andra anställda är det bara 18 procent som dricker så ofta. Alkoholvanorna för chefer kan utgöra en riskkonsumtion.

https://kund.falcksverige.se

Relaterade