I Belgien har en man stoppats av polis och befunnits inneha alkohol i blodet. Han blev därför anhållen för rattfylleri. Han förnekade bestämt att han druckit alkohol. Han uppvisade heller inga symtom på att vara alkoholpåverkad.

Tre oberoende läkare konstaterade slutligen att han led av sjukdomen auto-brewery syndrome (ABS). I sjukdomsbilden ingår att alkohol produceras men upplevs inte ha samma effekt som den oralt inmundigade. Mannen blev naturligtvis i rätten frikänd.

ABS utvecklas om det redan finns andra tarmrelaterade sjukdomar och hamnar inom diagnostiska systemet ICD10 som ett ospecificerat autoinflammatoriskt syndrom. Det är en sällsynt förekommande sjukdomsbild som utvecklas genom jäsning (bakterier eller svamp) av kolhydrater från kosten.

The Guardian 240422

En ny meta-analys visar att nalmefen, topiramat och baklofen är effektiva läkemedel för att minska suget efter alkohol. Nalmefen skilde sig lite från de övriga två när det gällde långtidseffekten – den var bättre. Vissa preparat var lite bättre när det gällde att minska antalet dagar med berusningsdrickande, andra visade bättre resultat i antalet helt alkoholfria dagar.

Det intressanta med denna studie, förutom effektmått och biverkningar, är att man tagit hänsyn till långtidseffekterna av denna typ av läkemedel. Denna aspekt är viktig emedan återfall är vanligt vid alkoholberoende. Enligt författarna är långtidseffekten i tidigare publicerade studier inte tillräckligt beaktad.

Undersökningen innefattade 55 RCT-studier (totalt 8 891 personer med AD [alcohol dependence]/AUD [alcohol use disorder] inkluderade).  

Jämfört med placebo hade nalmefen och topiramat högre frekvens av biverkningar.

doi.org/10.1111/add.16421

Via nätet och webbutiker beställer svenskarna hem från utlandet alltmer alkohol eftersom det är dyrt att frakta hem varorna på egen hand. En okunskap om skattevillkoren kan leda till att det blir dyrbar alkohol. Förutom pålagd skatt tillkommer straffavgifter om Tullverket stoppar leveransen.

Förra året stoppades sju gånger så mycket alkohol som beställts från utländska nätbutiker jämfört med 2022.

Tullverket

informativt riksdagsseminarium

Det finns utrymme för bred information om vad forskningen vetat sedan länge: kopplingen mellan alkohol och ett antal cancerformer.
Vid ett riksdagsseminarium gick ett flertal föreläsare igenom vad vi idag vet om sambandet. Det blev bland annat Mats Ramstedt från CAN som stod för baskunskapen.

Från Falck (tidigare Previa) som är en stor organisation inom hälsa och arbetsliv presenterades under våren en omfattande enkätundersökning under rubriken ”Hur mår chefen”. Undersökningen skedde under 2023 och omfattade 4 256 chefer från hela landet.

Chefer upplever högre stress än sina medarbetare vilket leder till svårigheter att koppla av. Tre av 10 chefer upplever att de inte hinner med alla arbetsuppgifter. Det är här som hälsofrågorna sticker ut. För övrigt upplever cheferna att de har en god hälsa, till och med bättre än sina anställda.

Det är dock svårt att koppla av från stressen och här kommer alkohol in i bilden. Chefer svarar att de dricker oftare än andra anställda men de dricker mindre alkohol vid varje tillfälle. 26 procent av cheferna svarar att de dricker två till tre gånger i veckan. Bland andra anställda är det bara 18 procent som dricker så ofta. Alkoholvanorna för chefer kan utgöra en riskkonsumtion.

https://kund.falcksverige.se