informativt riksdagsseminarium

Det finns utrymme för bred information om vad forskningen vetat sedan länge: kopplingen mellan alkohol och ett antal cancerformer.
Vid ett riksdagsseminarium gick ett flertal föreläsare igenom vad vi idag vet om sambandet. Det blev bland annat Mats Ramstedt från CAN som stod för baskunskapen.