I Sverige erbjuds inte möjlighet att under ordnade former injicera droger för de som inte vill eller kan avsluta sitt intag. Enligt en nyligen publicerad uppdatering från EMCDDA av Europas utbud av sprutrum (drug consumption rooms) har etableringen av denna möjlighet haft som syfte att minska såväl sjuklighet som död. Sprutrum kan också vara en inkörsport till kontakt med beroendevården och avgiftning.

För närvarande finns mer än hundra legala drogkonsumtionsrum inom EU liksom även i Australien, Kanada, Mexiko och USA.

Det första sprutrummet började användas 1986 i Bern i Schweiz. Härefter har successivt antalet rum i olika länder ökat. Idag finns sprutrum i Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

Emcdda.europa.eu