DEA (The US Drug Enforcement Administration) har bestämt sig och följer rekommendationen från FDA (The US Food and Drug Administration) och klassificerar om marijuana från allvarligaste varningen (grad I) till grad III. I ettan hittar vi fortfarande heroin och LSD medan i trean finns förutom kommande cannabis även ketamin och vissa anabola steroider. Substanser som tillhör grad III får enligt federal lag i vissa fall användas som läkemedel.

Det är DEA som har slutliga avgörandet men själva lagstiften via justitiedepartementet sker på sedvanligt sätt och tar sin tid varför man beräknar att ändringen inte kan vara i laga kraft förrän efter årets presidentval. Den lag som ändringen lyder under heter Controlled Substance Act (CSA).

Den nya klassificeringen kommer dock inte att ha så stort inflytande i de delstater som inte legaliserat cannabis men kan komma att påverka dessa i riktning mot legalisering. Exempelvis är Florida på gång med lättnad i förbuden i slutet av året och South Dakota som i två omröstning sagt nej kommer inom kort att rösta en tredje gång.

APnews.com, Bulletin 2/2024 sid 8.