Oroväckande många dödsfall till följd av alkohol, narkotika och tobaksrökning

En av fem personer som dog i förtid under år 2022 hade minst en dödsorsak som kunde kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga uppföljning om tillgång, bruk och skador av ANDTS.

Rapporten som nu publiceras visar att drogrelaterade diagnoser låg bakom ett av fem förtida dödsfall bland personer i åldrarna 15–65 år 2022.

Vissa grupper är mer utsatta än andra. Dödligheten i ANT-relaterade diagnoser är mellan tre och fem gånger högre bland personer med kort utbildning än de med lång utbildning.

 – Vi ser att det behövs breda insatser med särskilt fokus på barn och unga, men även andra grupper som har stor risk att drabbas av ohälsa. Då kan insatserna göra störst skillnad och minska ojämlikheterna i hälsa i befolkningen, säger utredaren Eleonor Säfsten.

Folkhälsomyndigheten.se

Relaterade