Etanol kan leda till pulmoarteriell hypertension

Enligt aktuell forskning kan alkohol utveckla kardiovaskulära problem på vänster hjärtkammare och blodtryck. Den här publicerade undersökningen har utforskat även höger kammare och lungartären för att se om alkoholpåverkan kan ge en pulmoarteriell hypertension.

Studien är utförd på råttor. Hos de alkoholbehandlade råttorna sågs bl a en omstrukturering av lungartären som resulterade i en förtjockning och för höger kammare ett förhöjt blodtryck med signifikanta strukturella förändringar.

Resultatet visar att moderat alkoholintag förknippas med ökad aktivitet av proinflammatoriska markörer för såväl lungor som höger kammare. Detta leder till hjärt-lungförändringar som ligger bakom utvecklingen av det uppmätta lungarteriella höga blodtrycket via en uppreglerad proinflammatorisk väg och dämpad antiinflammatorisk.

https://doi.org/10.1111/acer.15341

Relaterade