US Food an Drug Administration (FDA) är myndigheten som reglerar och godkänner läkemedel i landet. I Sverige heter motsvarigheten Läkemedelsverket. FDA har av sin vetenskapliga rådgivningsgrupp fått rådet att inte godkänna MDMA för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta rapporterades nyligen i Nature.

Den elva specialisterna i vetenskapsgruppen var med röstsiffrorna 9 – 2 inte övertygade om att MDMA (Ecstasy) hade en vetenskapligt visad effekt för denna sjukdom. Tio av de elva ledamöterna ansåg dessutom att riskerna med MDMA övertrumfade de möjliga positiva effekterna.

Företaget bakom läkemedlet som behandlas är Lykos Therapeutics från San José och det är också detta företag som ligger bakom de kliniska studierna som lett fram till ansökan till FDA att få marknadsföra produkten. Specialistgruppen har dessutom poängterat att det föreligger många tveksamheter i behandlingsprotokollen som inlämnats för granskning.

FDA behöver inte följa sina specialister men gör det i nästan alla fall. FDAs slutliga beslut om MDMA kommer i augusti 2024.