Ketamins huvudområde inom medicinen är som lugnande medel till hästar. Sedan har det blivit en icke-medicinsk användning som berusningsdrog. Det finns även publicerade rapporter om ketamin som medel mot depression, men då drogen endast funnits i injektionsadministration eller nasalspray har det inte blivit ett medel i den allmänna behandlingsarsenalen trots att det framkommit vissa positiva effekter.

Nu finns ketamin även i långtidsverkande tablettform och därmed mer lätthanterlig. Forskningen har tagit fart och i Nature Medicine finns rapport om god effekt vid behandling av hittills terapiresistent depression. Tablettformen visar sig sannolikt även ha färre biverkningar.

Det finns framtida studier som håller på att tas fram för att undersöka ketamins effekt vid andra psykiatriska tillstånd inklusive alkoholberoende. Preliminära resultat som redovisas i artikeln antyder att ketamin kan minska suget (craving) efter alkohol.

doi.org/10.1038/d41586-024-02127-9