Tullen har under första halvåret beslagtagit närmare 4,1 miljoner narkotiska tabletter, nästan dubbelt så många som under hela 2023. Det visar ny statistik för årets första sex månader. Även beslagen av kokain och marijuana ökar medan cannabisharts minskar jämfört med första halvåret 2023.

Beslagen av alkohol fortsätter att minska. En förklaring är att det inte är lika vanligt med storsmugglare som åker i skytteltrafik till Tyskland. Tendensen är att alkohol tar sig in i landet på annat sätt, exempelvis genom köp på internet.

Beslagen av cigaretter minskar också. En delförklaring kan vara att efterfrågan minskat eftersom allt färre röker. Beslagen av skarpa skjutvapen är i nivå med förra året medan beslagen av start- och tårgasvapen, som kan byggas om till skarpa vapen, ökar. 

Tullverket.se

Systembolagets Juniora Pris 2024 tilldelades Stina Ingesson Hammarberg för hennes forskning om behandling av alkoholberoende. Priset delades ut i samband med den årliga alkoholforskningskonferensen på Systembolagets lärcenter Skarpö, som samlar forskare och experter. 

— Med det Juniora Priset vill vi uppmärksamma forskare som bidragit med ny, banbrytande kunskap inom alkoholområdet. Stina Ingesson Hammarberg förtjänar erkännande och uppmuntran för sin systematiska forskning inom ett viktigt område och för sitt engagemang för att förbättra behandlingen av alkoholberoende, säger Ann Carlsson Meyer, VD Systembolaget. 

Priset är på 50 000 kr och pristagaren utses av en extern priskommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner.  

Foto: Tomas Enqvist

En studie som grundar sig på WHO-statistik om alkoholkonsumtionen i europaunionens länder (inklusive Island, Norge och Ukraina) publicerades under sommaren i Addiction. Det är data från åren 2000, 2010, 2015 och 2019 som analyserats.

Sammanfattningsvis konstateras att alkoholvanorna inte nämnvärt ändrats genom åren. En av medförfattarna, torontoprofessorn Jürgen Rehm konstaterar att dryckesmönstren i de europeiska länderna är tydliga och djupt rotade inom respektive kultur, vilket också gör att de är svåra att förändra1). Europa kvarstår som den största alkoholkonsumenten bland kontinenterna.

Dock har det skett en förskjutning av alkoholpreferenserna i Sverige, som nu klassas som ett vinland tillsammans med Frankrike, Grekland, Italien och Portugal. Spritkonsumtionen har minskat i samma takt som vinkonsumtionen ökat medan ölkonsumtionen ligger på stabil nivå. Ser vi till konsumtionsnivåerna enligt Systembolagets statistik är det rimligt att säga att

Den svenska vinkulturen tog sin början då Systembolaget 1957 ville förändra den gamla brännvinstraditionen. Den skulle mjukas upp för ett alkoholsvagare alternativ. Vinbutiker inom företagets ram startades, vinpriserna gjordes enligt rådande tid rimligare och svensken fick lära sig namnen på vinregioner som Bordeaux, Bourgogne, Rhen, Mosel m.fl.

En kraftfull vinpropaganda översköljde landet. Den tog bland annat dåtidens kändisar i anspråk. Nu introducerades ”Spola kröken”. Dagens statistik visar att propagandasatsningen givit resultat.

1)Europe’s distinct drinking patterns seem to be deeply rooted in culture and are therefore difficult to change.

https://doi.org/10.1111/add.16567, systembolagethistoria.se

Den 2 juli 2024 blev en historisk dag för EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), namnet gick i graven och organisationen återuppstod som EUDA (European Union Drugs Agency). Akronymen EUDA kommer att bli enhetlig i samtliga länders språk.  

Det är inte bara ett namnbyte utan regleringen från EU ger organisationen ett betydligt kraftfullare mandat inför den obönhörligen kraftfulla utmaningen som är relaterad till den växande problematiken med illegala droger inom unionen. Det är inom tre huvudområden som EUDA ska ge information till medlemsstaterna: drogövervakning, beredskap och kompetensutveckling.