Systembolagets Juniora Pris 2024

Systembolagets Juniora Pris 2024 tilldelades Stina Ingesson Hammarberg för hennes forskning om behandling av alkoholberoende. Priset delades ut i samband med den årliga alkoholforskningskonferensen på Systembolagets lärcenter Skarpö, som samlar forskare och experter. 

— Med det Juniora Priset vill vi uppmärksamma forskare som bidragit med ny, banbrytande kunskap inom alkoholområdet. Stina Ingesson Hammarberg förtjänar erkännande och uppmuntran för sin systematiska forskning inom ett viktigt område och för sitt engagemang för att förbättra behandlingen av alkoholberoende, säger Ann Carlsson Meyer, VD Systembolaget. 

Priset är på 50 000 kr och pristagaren utses av en extern priskommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner.  

Foto: Tomas Enqvist

Relaterade