En studie som grundar sig på WHO-statistik om alkoholkonsumtionen i europaunionens länder (inklusive Island, Norge och Ukraina) publicerades under sommaren i Addiction. Det är data från åren 2000, 2010, 2015 och 2019 som analyserats.

Sammanfattningsvis konstateras att alkoholvanorna inte nämnvärt ändrats genom åren. En av medförfattarna, torontoprofessorn Jürgen Rehm konstaterar att dryckesmönstren i de europeiska länderna är tydliga och djupt rotade inom respektive kultur, vilket också gör att de är svåra att förändra1). Europa kvarstår som den största alkoholkonsumenten bland kontinenterna.

Dock har det skett en förskjutning av alkoholpreferenserna i Sverige, som nu klassas som ett vinland tillsammans med Frankrike, Grekland, Italien och Portugal. Spritkonsumtionen har minskat i samma takt som vinkonsumtionen ökat medan ölkonsumtionen ligger på stabil nivå. Ser vi till konsumtionsnivåerna enligt Systembolagets statistik är det rimligt att säga att

Den svenska vinkulturen tog sin början då Systembolaget 1957 ville förändra den gamla brännvinstraditionen. Den skulle mjukas upp för ett alkoholsvagare alternativ. Vinbutiker inom företagets ram startades, vinpriserna gjordes enligt rådande tid rimligare och svensken fick lära sig namnen på vinregioner som Bordeaux, Bourgogne, Rhen, Mosel m.fl.

En kraftfull vinpropaganda översköljde landet. Den tog bland annat dåtidens kändisar i anspråk. Nu introducerades ”Spola kröken”. Dagens statistik visar att propagandasatsningen givit resultat.

1)Europe’s distinct drinking patterns seem to be deeply rooted in culture and are therefore difficult to change.

https://doi.org/10.1111/add.16567, systembolagethistoria.se