Oroväckande rapport om alkohol

WHO har i början av året publicerat en rapport som visar att alkoholkonsumtionen är störst i västvärlden, men att det är en oroande ökning av konsumtionen i Sydostasien och Afrika. WHO manar till inte bara eftertanke utan till att skapa en aktiv strategi för att motverka skadeutvecklingen till följd av alkohol. Det kan ske på ekonomisk väg genom prisbildning och skatt och genom utvidgad social insats och ökade kunskaper för att skydda framför allt unga och gravida.

   Uppmaningen från WHO gäller framför allt låg- och medelinkomstländer som vanligen har en i detta sammanhang ignorant hälsovård, vilken präglas av okunskap och dåliga resurser. WHO nämner Ryssland som ett exempel på en oroväckande utveckling av alkoholskadorna.

 

Rapporten heter The Global status report on alcohol and health (2011) som du hittar på hemsidan http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/index.html

Relaterade