Landstingen föreslås ta över missbruksvården

En utomordentligt välgjord missbruksutredning överlämnades i slutet av april till regeringen. Denna utredning präglas genomgående av initierad kunskap och genomtänkta förslag till förbättring för en utsatt patientgrupp: missbrukarna.

   Gerhard Larsson har i sin missbruksutredning lagt fram inte mindre än 70 förslag till förändringar som ska ligga till grund för en genomgripande reform. Den viktigaste förändringen är förslaget att all missbruksvård ska skötas av sjukvården. Bakgrunden är att utredaren menar att ett otydligt ansvar (som vi har idag) drabbar såväl den enskilde som vårdens effektivitet. Kommunerna kommer att få ett samlat ansvar för stöd.

   Med ett samlat sjukvårdsansvar kommer åligganden som i vissa fall bör vara lagfästa, som primärvårdens ansvar liksom barn- och mödrahälsovårdens. LVM-vården föreslås också i framtiden ligga inom sjukvårdens LPT-lagstiftning. Den svenska vården ska också få en rejäl kompetenshöjning genom nationella kompetenscentra som även inkluderar forskning. Det behövs en rejäl satsning inom grundutbildningarna för läkare, sjuksköterskor, psykologer och socionomer. Landstingen kommer att få större ansvar för de personer som omhändertas enligt LOB.

   En professionell utredare har lämnat ifrån sig en professionell utredning, som nu överlämnas till ett stort antal remissinstanser och när svaren (vi må hoppas lika professionellt genomarbetade) beaktats, ska de av regeringen klubbade förändringarna kunna genomföras med 2013 års ingång.

Hela utredningen och bakgrundmaterial finns på www.missbruksutredningen.se

 


Gerhard Larsson
Foto Sternebring 

 

 

Relaterade