Lägre dödlighet för kvinnor som behandlas i program speciellt utformade för kvinnor

I denna randomiserade kontrollerade studie inkluderades 200 kvinnor under åren 1983-84 vid den då nyligen öppnade mottagningen för kvinnor med alkoholproblem (EWA-mottagningen). Syftet med denna analys och bearbetning av ursprungsmaterialet var att jämföra dödligheten för två grupper kvinnliga alkoholberoende: den ena fick en strukturerad och för kvinnor anpassad vård (EWA-mottagningen), den andra (kontrollgruppen) erhöll den sedvanliga behandlingen som gavs rutinmässigt vid moderkliniken, d.v.s. samma för män som för kvinnor.

Den speciella behandlingen vid EWA tog hänsyn till fler parametrar än den sedvanliga behandlingen, exempelvis var den mer individualiserad och fokuserad på den kvinnliga bakgrunden ur såväl social som medicinsk synvinkel. Varje kvinna erbjöds också en tvåårsuppföljning efter den initiala abstinensbehandlingen.
Huvudresultatet blev att det var en minskad dödlighet över tiden för EWA-patienterna jämfört med kontrollgruppen. Skillnaden reducerades med tiden, men det tog 20 år(!) efter behandlingsstarten innan grupperna var lika. Detta tolkar forskargruppen som att EWA-behandlingen var effektivare
Forskargruppens konklusion förtjänar att citeras ”These results suggest that a woman-only programme specifically developed to meet a broad spectrum of problems among women with alcohol Use Disorders could have a major impact on the lives of these women.”

Gjestad R, Franck J, Lindberg S, Haver B. Early Treatment for Women with Aclhol Addiction (EWA) Reduces Mortality: A Randomized Controlled Trial with Long-Term Register Follow-up. Alcohol Alcoholism 2011;46:170-6

 

Relaterade