För andra året i rad har systembolagets IQ låtit Novus Opinion göra en marknadsundersökning över svenskarnas attityder till alkohol u nio olika situationer. Jämfört med 2010 ses en mindre tillåtande attityd till alkoholkonsumtion vid 2011 års undersökning. En ökande andel av de 2000 tillfrågade anser att det är fel att bjuda ungdomar under 18 år på alkhol i den egna familjen. Det är glädjande menar Magnus Jägerskog som är ansvarig för undersökningen. Forskning visar att ungdomar som blir bjudna på alkohol hemma också dricker mer utanför hemmet.
   Som tidigare framkommer att unga vuxna dricker mest alkohol och har en mer tillåtande attityd än andra åldersgrupper.
   Hela undersökningen kommenteras på www.IQ.se